Beluchten en slepen van weide

Weide slepen

Het weideslepen is een onderschatte bewerking, vele studies en praktijktesten hebben gewezen op het belang van weide slepen. Het is alom bekend dat koe weides en paardenweides te weinig worden gesleept doorheen het jaar.

Graslandbeheer opteert om al uw graasweides en hooiweides te slepen voor en na de winter. Nadien sleept men meestal na het afgrazen van de weides om mestvlaaien en molshopen te spreiden.

Weide slepen heeft effect op de worminfecties in uw paardenweides doordat de mestvladen + larve eitjes gespreid worden drogen deze uit en komen er minder besmettelijke larven tot stand.

Graslandbeheer beschikt over een Joskin weidesleep die ook nog fungeert als wiedeg, doormiddel van verende tanden kamt ze de grasmat uit voor slecht geworteld gras en onkruid.

Graslandbeheer adviseert om tijdens het weideslepen ook de weide te laten beluchten door middel van een prikker (meer info over het beluchten met de prikker vindt u onder de knop weide beluchten). Graslandbeheer voert deze 2 bewerkingen in 1 werkgang uit door middel van de fronthef op de tractor.

 

Nieuws & onderzoek