Bekalken van weides

Bekalken

De PH van de bodem is enorm belangrijk bij goed graslandbeheer.

Een te lage PH ofwel verzuring resulteert in slechte groei en opbrengst verlies van uw weide/akker. Een te hoge PH is eerder nog dramatischer met tot gevolg dat er zelfs niets meer groeit op uw weide/akker.

Daarvoor valt Graslandbeheer altijd terug op de stalen die genomen zijn + uitrijding met GPS om een correcte dosis kalk toe te dienen.

Als u door Graslandbeheer grondstalen hebt laten nemen en een werkplan hebt laten opstellen komt Graslandbeheer in het najaar nog een apart PH staal nemen om de dosis naar het volgende seizoen te kunnen fijn stellen.