Grasland woelen op diepte van 30 @ 40 cm zonder grasmat te beschadigen

Grasland woelen

Is de grasgroei van uw weides ook vastgelopen door de vele begrazing van uw paarden, koeien, berijden van tractoren en oogstmachines en dichtslemping door regenval?

Graslandbeheer kan een diepe grondbewerking op uw grasland uitvoeren zonder de grasmat te beschadigen. Hierbij wordt de zode met een snijschijf voorgesneden en nadien worden de storende lagen doormiddel van een smalle tand gebroken daarna volgt een wals om de zode terug vlak te leggen.

Graslandbeheer stelt de diepte van deze verdichting vast met een Imants penetrometer en stellen onze graslandwoeler in op de vastgestelde diepte om deze te beluchten.

Door met de graslandwoeler van Mcconnel te werken zorgt graslandbeheer door middel van het unieke trill effect voor minder rugvorming en het trekt lichter waardoor er minder kans is op wielslip.

Waarom weides beluchten met een graslandwoeler?

Door de storende lagen in de bodem te breken kan het gras makkelijker en dieper wortelen dit zorgt voor een dichtere en sterkere grasmat die minder kan worden stukgelopen door uw paarden.

Door diepere wortelgroei kan het gras ook aan dieper gelegen water en wordt dus meer droogte resistent. Wanneer het gras over meer wortelmassa beschikt kan het ook meer en beter voedingstoffen opnemen waarbij uw graszode gezonder en groeikrachtiger wordt.

Door het beluchten van deze storende lagen kan het regenwater ook makkelijker de bodem intrekken en zodus een betere waterhuishouding bereiken.

De voordelen op een rij:

  • Betere waterdrainage
  • Betere bodemvruchtbaarheid
  • Sterkere/gezonde grasmat
  • Betere grasopbrengst

 

Wanneer uw grasland beluchten met de graslandwoeler?

Het ideale tijdstip voor grasland woelen is vanaf september wanneer de droge en hete zomerperiodes van 25+ graden achter ons liggen. Dit is belangrijk om geen uitdroging van de bodem te krijgen na deze intensieve beluchting.

 

Veldverslagen en testen